Thiên Tiên Diệt Số 129

TINH 865  

  

Văn thơ quan quỉ lưỡng tương sâm  

Nạp lại công danh đắc tấn thân 

Tài vượng sanh quan, quan hựu vượng 

Quân giao nhựt hậu định như tâm  

 

Văn thơ quan quỉ hai hào khắc nhau  

Công danh bên phía võ được tấn bộ 

Hào tài động sanh hào quan hào quan lại vượng

Đoán chắc từ nay về sau muốn gì được nấy. 

 

KHẢM 866  

  

Dục tấn nha môn vị hữu thành  

Thu lợi hà tất bạn châu môn 

Trùng trùng phụ mẫu tùng trung trở 

Phụng khuyến quân gia tích thử thân. 

 

Muốn xin tình nguyện vô lính chưa được  

Muốn kiếm tài lệ làm gì phải đến cửa quan chi  

Những kẻ quen lớn, cô bác nhiều lần la dứt hoài 

Khuyên ông coi thân này là trọng  

 

KIỂN 867  

  

Cáo trạng chung tu cáo đắc thành 

Văn thơ vô vị hỉ tương lâm 

Thời phùng mầu kỷ văn thơ động 

Định chủ quan ty lý đắc thành 

 

Vô đơn kiện trận này chắc chắn được kiện  

Hào văn thơ không tỏ nhờ hào thiên hỉ chiếu vô 

Chờ đến ngày, giờ mầu, kỷ hào văn thơ phát động 

Chừng đó quan đem việc ấy ra xử thì mình đặng 

  

TÝ 868  

  

Tài đa lâm ấn khắc văn thơ 

Gia tín đồ trung hữu trở cách 

Xuân Hạ chiếm chi tất hữu tín 

Thu Đông khoan nại yếu trì đình 

 

Hào tài đóng vô hào ứng khắc hào văn thơ 

Thơ từ tin tức dọc đường gặp việc cách trở 

Mùa Xuân, Hạ coi quẻ này có tin tức về 

Mùa Thu, Đông phải ráng chịu và chờ đợi

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall