Thiên Tiên Diệt Số 128

TIẾT 861  

  

Cầu quan xuân hạ hỉ vương vương  

Nhược đáo thu đông phòng hữu thương  

Nguyệt khuyết tự nhiên hữu vinh nhựt 

Khiến vân tạm yểm việc vô phòng  

 

Cầu quan gặp mùa Xuân, Ha vui mừng dồn dập 

Nếu  gặp thu đông ngừa có việc xung khắc 

Trăng khuyết tự nhiên có ngày tròn 

Vầng mây che tạm không hệ gì . 

 

NHU 862  

  

Tử tôn lâm ấn đảng điền trang  

Chiếm mãi điền viên chủ kiết xương  

Tu yếu lưu tâm phòng khẩu thiệt  

Sự thành nhựt hậu lợi phi thường  

 

Tử tôn lâm vô hào ấn muốn tính việc điền trang  

Mua ruộng vườn quẻ này tốt lắm  

Phải ngừa và để ý những  việc rầy rà sẽ tới 

Việc nên chừng đó về sau tài lợi phi thường  

 

KÝ TẾ 863  

  

Quân chiếm thảo bộc tối vi lương  

Thảo đắc thành thời thọ mạng trường  

Mạc thính bàn nhơn tin ngoại ngữ  

Thành giao chi hậu định trị tường  

 

Ngươi chiếm quẻ mướn bạn bè tôi tớ hay lắm 

Mứơn xong nó ở với mình mạnh giỏi siêng năng  

Đừng nghe người lối xóm nói vô ra tốt xấu 

Giá cả xong từ đó về sau mới biết nó giỏi  

 

CHUÂN 864  

  

Quái chiếm thiên quả thập phần tài  

Tử mẫu tương thân lợi tức phi 

Thân, Tý,Thìn trung đa lợi ích  

Chỉ hềm hạ quí vị toàn giai  

 

Quẻ trữ hàng hoá tài lợi 10 phần 

Một vốn hay lời trúng mối khá lắm  

Năm tháng Thân, Tý , Thìn lời to  

Chỉnh sợ mùa Hạ chưa đặng trọn  

 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall