Thiên Tiên Diệt Số 13

HÀNG (Lôi Phong) 145  

  

Hữu ngư chiếm chi toại tâm hoài, 

Thượng lưu đáo đắt uổng quân hoài. 

Chuyên tâm chi phí quân tu đắt 

Tung hoành trương dóng đăng câu đài. 

 

Mừng cho danh lợi toại tâm tình  

Rọ đáy lưới rùng thảy thảy xinh  

Chí quyết chuyên cầu ngươi ráng giữ

Tung hoành sâu cạn được an ninh. 

 

GIẢI (Lôi Thủy) 146  

  

Quân  phùng dạ mộng bất tương nghi,

Danh lợi muôn tâm sự bất tề.

Gia đạo nhơn đinh tiêm kinh khủng

Thời lai liên đảo mộng hồn kỳ. 

 

Chiêm bao mộng mị rất nên nghi  

Danh lợi tại ngươi quá nghĩ suy  

Gia đạo bất hòa tôi tớ ruổi  

Bằng không gia chủ ắt lâm nguy 

 

TIỂU QUÁ ( Lôi Sơn) 147  

 

Quân hào tùy thế dị hoà hai 

Nhập nhái cầu hôn mạc vọng di 

Chỉ bảo hồi đầu tìm biệt kế 

Miến giao biệt hậu hữu bi ai. 

 

Khuyên người chớ tính việc tình si  

Nợ duyên trắc trở chẳng được chi  

Xin đó hồi đầu tầm sang kế  

Bằng không ắt phải lụy ai bi.  

 

DỰ ( Lôi Địa) 148  

 

Thị phi khẩu thiệt sự đa đoan 

Thế ngoại phùng tài sự bất an. 

Phàm sự phiến quân nhiên nhất kháng 

Phượng bảo thối hậu tâm lương khang 

 

Phải quấy rầy rà chẳng ích chi  

Nín đi thì ngặt nhịn coi kỳ

Phàm việc khuyên người lui đôi bước

Phước nhà thêm rạng chẳng ai khi.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall