Thiên Tiên Diệt Số 130

ĐẠI SÚC 871  

  

Dạ mộng điểu liên bất túc khoa 

Chỉ nhơn tâm sự loạn như ma 

Nhược thiên ngộ sự đa gia cẩn 

Cao ngoạ nam sàn định bất sai 

 

Đêm nằm chiêm bao lê mê ly mị thiếu gì 

Bởi mình ban ngày tham lo việc rối như tơ 

Nếu bằng gặp mỗi việc, việc nào cũng phải suy kỹ 

An no chổng cẳng ngủ có đến đỗi gì 

 

TỔN 872  

  

Thâu thành chiếm thử quái vi kỳ 

Quan quỉ hưu tù phước lộc tề 

Tiểu hạn vô ưu nông sự hảo 

Cao bình đê hạ các tương nghi 

 

Màu màng gặp quẻ này hay lắm 

Hào quan quỉ lâm vô hưu tù phước lộc tỏ rạng 

Nắng chút đỉnh không sao mùa ruộng này tốt 

Ruộng gò, và, sâu đều trúng hết 

 

BÍ 873  

  

Thị phi khẩu thiệt việc tu phòng 

Nhược bất phòng thời định hữu thương 

Nội ngoại hữu nhơn đa khởi ý 

Tam tư hành sự bảo an ninh 

 

Rầy rà, đôi chối, ráng ngừa 

Bằng không ngừa vậy việc sanh đến toà 

Bà con và người ngoài và nhìêu kẻ muốn sanh chuyện với mình 

Chẳng hạn là gì phải suy nghĩ kỹ rồi làm mới khỏi thiệt hại 

 

HI 874  

  

Thuỷ trung cầu lợi tổng tư nghi 

Thuỷ ngư chiếm chi bất tu nghi 

Thuận thuỷ trung lưu đa ích lợi  

Quái nào chủ định lợi tài phì 

 

Muốn kiếm tài lợi giữa sông được lắm 

Nghề giang lợi quẻ này nên làm 

Cứ giữa dòng xuôi theo nước tài lợi nhiều 

Cứ theo quẻ mà làm tài lợi nhiều 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall