Thiên Tiên Diệt Số 131

CỖ 875  

  

Cầu tử chiếm chi quái vị toàn  

Lục hào vô quỉ tống đồ nhiều 

Hoa đa tử thiểu giai do mạng 

Thú thiếp huờn tu tử tức thiên 

 

Cầu con quẻ này chưa được hoàn toàn 

Sáu hào không quan quỉ rất uổng công 

Bông nhiều trái ít là tại mạng 

Cưới thêm người hầu thì có con thêm 

 

MONG 876  

  

Tài hào trì thế bất di trì 

Nhập ngao chiếm chi hữu thị phi 

Nữ mạng tùng phu tinh yểu thọ 

Tất tu biệt tuyển sự phương nguyên 

 

Hào tài trì thế thấy làm trẻ 

Cưới vợ giao ở gặp quẻ này có việc rầy rà 

Mạng ngườii gái này theo chồng không ở với cha mẹ 

Thôi bỏ chỗ đó đi, chỗ khác việc mới nên 

 

CAN 877  

  

Bốc quái tri quân vấn xuất hành 

Quỉ hào trì thế xuất vô thành 

Đồ trung nguy hiểm tu phòng trở 

An thủ điền viên mạc xuất môn 

 

Ong muốn hỏi quẻ để xúât hành 

Hào quan quỉ trì thế ra khỏi nhà không được 

Ra đường nhiều sự hiểm nghèo khó tránh 

Lo giữ ruộng vườn đi ra mà làm gì 

 

BÁC 878  

  

Tử tôn trì thế vượng tài đa 

Tầm qúan chiếm chi hữu quới ngoa 

Phóng trướng đại khai thọ nghiệp trọng 

Trùng trùng tài hỉ thập thanh môn 

 

Hào tôn trì thế hào tài vượng nhiều 

Dạy học tư quẻ này có trường xóm tốt 

Hai canh cửa mở hoát rồi học trò mới ngồi chực

Tài hỉ trùng trùng bạc ghim cả xấp. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall