Thiên Tiên Diệt Số 132

THÁI 881  

  

Chiếm thử phân gia quái bất nghi 

Du  hềm thế vị vượng văn thơ 

Nhược hườn hậu tối tu phòng đố 

Tình đắc bôn tgri ý bất như 

 

Quẻ này chia gia tài ko nên tính 

Còn sợ hào văn thơ vượng đóng vô hào thế 

Sau rồi ăn năn thì chắc, lại còn chọc chúng ghét 

Thôi đừng tính uổng công lội ngược xuôi ko nên việc 

 

LÂM 882  

  

Di cư uổng sự phi tâm cơ 

Thế vị phùng quan bất ti nghi 

Thủ cựu an tâm phương thị mỹ 

Nhược hườn miễn cưỡng hữu tai nguy 

 

Muốn dời chổ ở uổng công nhọc lắm 

Bị hào quan quỉ đóng vô hào thế có xảy ra lôi thôi 

An lòng giữ theo nghề làm ăn cũ mới tránh khỏi 

Nếu làm bướng bốc phải thiệt hại 

 

MINH VI 883  

  

Kiến hỉ hung hoan khổ kiến thương 

Tử tôn lâm ứng vị vi xương 

Ưng tri tiểu tử tai nguy chi 

Chỉ hữu cầu thần bảo an khương 

 

Bịnh trái giống, bạn ai gặp khó ruổi lắm 

Hào tử tôn vô hào ứng không đặng tốt 

Đứa bé đâu đây cũng vì lâm tai nạn 

Nếu khấn vái thần để bình an 

 

PHỤC 884  

  

Tri quân mãi ốc lai chiếm quái 

Mãi thời tăng giá tần đa thoại 

Cách giác trùng phùng quái vị an 

Chỉ nghi thối bộ hườn tu bãi 

 

Ong muốn mua nhà đến coi quẻ này 

Mua xong giá có người khác lại mua cao hơn, chủ bán nói đi nói lại

Kiếm chuyện này nọ khó để mình, sanh rầy rà mãi

Có nhịn được thời mưa, không thì thôi đi. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall