Thiên Tiên Diệt Số 133

THĂNG 885  

  

Mưu sự vô phòng vấn quái hào 

Chỉ nhơn sanh khi phi tinh thần 

Tự hữu hảo hữu lai trợ lực 

Thành toàn chi hậu đắc toại tâm 

 

Có chuyện tính toán sợ hệ nên đi coi quẻ 

Chỉnh vì có việc sanh giận hờn nên mới đổ bể việc mất công nầy. 

Nhờ có anh em bạn thiết đến điều đình giúp sức 

Chừng việc tính hoàn toàn, từ đó về sau mới vừa lòng 

 

886  

  

Nạng phạm tai tinh phước bất khinh 

Thương hàn thổ tả phúc trung đông 

Tài tinh tuy phạm vô nan sự 

Cấp tốc cầu thần khả bảo ninh 

 

Mạng gặp năm kỵ đau nhiều nhờ đức ông bà che chở 

Bịnh thương hàn ỉa mửa ruột đau như dao xăm 

Cúng kiến sao hạng đi, đừng để trễ 

Cúng kiến xong rồi uống thuốc mạnh 

 

KHIÊM 887  

  

Phụ mẫu tai ương định bất phòng 

Ưng lâm quan vị thọ miêng trường 

Diệu dược điều hòa tam ngũ tể 

Hậu đô vô xung hà tất mang 

 

Cha mẹ ốm đau không sao đâu 

Hào ứng gặp hào quan tuổi còn sống lâu 

Rước thầy hay uống 5,3 thang thì mạnh 

Tại năm vận tháng hạng nên đau vậy chớ đừng lộn xộn 

 

KHÔN 888  

  

Quân chiếm hội sự mạc ưu tâm 

Yến thành tu hứa hảo hữu bằng 

Tài vượng trùng trùng vô khiếm khuyết 

Thất phân tài hỉ tự nhiên thành 

 

Ong muốn tính nhóm việc kín đáo gì đây đừng lo 

Muốn nên việc phải nhờ anh em bạn thiết mình 

Hào tài vượng đều đủ không thiết sót 

10 phần tài hỉ được 7 rồi, tự nhiên nên việc. 

***HẾT***  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall