Thiên Tiên Diệt Số 14

TIỂU SÚC ( Phong Thiên) 151  

  

Quân kiếm, thác quá nhứt thời nan 

Phản phúc duyên ai không giản hoài Tỵ

Ngọ Mùi lâm tài khả thác 

Quá kỳ hựu khủng hữu khuyên nhai. 

 

Lúc nầy sang sến hàng hóa không may  

Phản phúc gay go rắc rối thay

Tỵ Ngọ Mùi tuần thì mới đặng

Quá kỳ ắt gặp  việc tai bay.  

 

TRUNG PHÚ (Phong Trạch) 152  

  

Quan chiếm  kiến quới sự nhi hà 

Nhứt kiến  ứng tri nhi khí đa 

Danh lợi trùng trùng chung hữu vọng

Tiên thiên thần số bất sai ngoa. 

 

Người muốn yết quan việc ra sao

Quan  yêu chiếu cố tốt biết bao.

Danh lợi chập chồng đầy hy vọng,

Nghe ta ắt được chẳng sai nào.  

 

GIA NHÂN ( Phong Hoả ) 153  

 

Quái chiếm hỉ sự lưỡng trùng tài 

Phước đức linh tâm ứng thượng lai

Nhược vấn Xuân tàm hưu hoài lự

Thập phần tài hỉ xứng tâm hoài. 

 

Quẻ  chiếm được 2 hào tài,  

Hai vì sao phước đức đến lại cho  

Nếu  hỏi về tầm tơ đừng buồn chi  

Mười phần tiền của vui mừng lòng dạ  

 

ÍCH ( Lôi Phong) 154  

 

Thâu giải tiền lương chủ thái bình 

Lực hào  vô quỉ một hư kinh 

Thượng hạ quới nhơn đa đắc lực 

Hườn quan đắc lộc chuyển gia đình 

 

Thâu tiền, lúa nộp được bình an  

Sáu hào không Quỉ không lo sợ  

Dưới trên quới nhơn hằng giúp sức

Việc xong tròn phận được lợi, tài.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall