Thiên Tiên Diệt Số 15

TỔN ( Sơn Trạch) 155  

  

 Số chiếm khởi  công hứa quân vi 

Nhựt kiến thời lương vạn sự nghi 

Khởi hậu tài nguyên hườn hứa thăng 

Nhậm quan khởi tác bất tu nghi 

 

Khởi công mà gặp quẻ nầy  

Ngày tốt giờ lành muôn việc tốt

Công khởi tiền vô lời thắng số

Tùy ý mình toan  chớ hồ nghi. 

 

HOÁN ( Phong Thủy) 156  

 

Phước đức tinh cường hỉ khi lâm 

Sanh ý chi trung bá sự nghi 

Đương độ quới nhơn ưng khả thác

Từng kiêm danh lợi bất bôn trì. 

 

Vì sao Phước-Đức có tin vui  

Tính  toan mua bán đều được tốt  

Quới nhơn giúp đỡ giao cho việc,  

Lợi danh tự đến khỏi (mất) công đi.  

 

TIỆM (Phong Sơn) 157  

 

Văn thơ trùng kiến lãnh văn thơ 

Phản phúc kỳ trung thật khả nghi.

Tị Ngọ Mùi lâm chung khả vọng,

Quá kỳ hữu chủng hữu trầm trì. 

 

Thư từ, tờ giấy lãnh luôn luôn  

Phản phúc bên trong thật đáng nghi

Đến Tị Ngọ Mùi mới mong hy vọng

Quá kỳ hạn đó việv trầm trề.  

 

QUAN ( Phong Địa) 158  

 

Tố  biện chiếm chi hứa toại tình 

Văn thơ Quan Quỉ lưỡng phân minh 

Hướng vượng hữu lý vô tài phiệt 

Nhựt hậu phương tri quái như trầm. 

 

Kiện thưa chiếm được quẻ nầy tốt  

Đơn từ, quan xử đều rành rẽ  

Đến  ngày  phâm xử mình được kiện  

Ngày sau được việc biết quẻ linh  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall