Thiên Tiên Diệt Số 16

NHU ( Thủy Thiên) 161  

Tài hào lai ứng khả sanh quan 

Sĩ hoạn chiếm chi tất chu quan 

Thu Hạ Kiền Thiên tin tức đáo 

Nhơn tinh mưu cáng lưỡng chu toàn. 

 

Hào tài sanh ứng tới hào quan  

Học  trò chiếm được quẻ nầy ắt làm quan  

Thu Hạ hai mùa tin tức đến  

Nhơn tình giúp mình mình phải tính.  

 

TIẾT (Thủy Trạch) 162  

Trở tiết trùng trùng quái vị an 

Tầm nhơn chiếm thử cung nan can 

Thế ứng khác nào, ứng khắc thối 

Chỉ nghi phỏng sát khả tâm khoan. 

 

Nhiều việc trắc trở, quả chưa an  

Tìm người muốn  gặp  e khó gặp  

Ta khắc người, người lại khắc ta

Coi chừng, han hỏi mới nhẹ lo.  

 

KÝ TẾ ( Thủy Hỏa ) 163  

  

Nạp giám  chiếm chi bách tử tôn 

Văn thơ quan quỉ lưỡng tinh minh 

Sanh hoành sĩ lộ hà tư lự 

Định chủ tài vật lưỡng xứng tâm 

 

Xin sở , nghề văn hại cháu con

Văn thơ, Quan Quỉ sao tỏ rạng  

Đường quan tỏ rõ khỏi cần lo  

Bạc tiền của cải vừa bụng lắm

 

TRUÂN ( Thủ Lôi ) 164  

  

Văn thơ Quan Quỉ lưỡng tương xâm 

Hòa sự ưng tri bất thuận tình 

Hữu sự định nhiên phản phúc khứ 

Chi tu chẩn nại miễn hư kinh 

 

Hào văn thơ Quan Quỉ 2 hào xâm nhau  

Mưu sự hiệp hòa  không thành được  

 Dầu có gượng ép sau phản phúc  

Khuyên nên nhịn nhục khỏi lo âu,

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall