Thiên Tiên Diệt Số 17

TỈNH ( Thủy Phong) 165  

  

Cầu hôn chiếm chi thập phần nghi 

Quan Quỉ, Thê Tài lưỡng kiến chi

Tiện hỉ mưu nhơn đa trợ lực 

Định số cử án đắc tề mi 

 

Cưới gả quẻ nầy mười phần tốt  

Hai hào Vợ Chồng đều tỏ rạng  

Mừng được nhiều người ra sức giúp

Dâu hiền, rể thảo chắc trong tay. 

 

KHẢM 166  

 

Dựng dục cầu chiếm hiểm giữ bình 

Làm thì lược lược hữu hư kính 

Canh Tân Mẹo Dậu trường sanh nhựt

Sanh sản tuy hung bất tổn thân. 

 

Chửa nghén chiếm quẻ nầy coi có yên?  

Lúc chuyển bụng có ít việc kinh hoàng sơ sơ  

Canh Tân Mẹo Dậu ngày trường sanh ( Nếu nhằm ngày ấy)

Sanh sản dẫu hung cũng chẳng sao (Gặp mấy ngày trên). 

 

KIỂN ( Thủy Sơn) 167  

 

Bán buôn đổi chát được quẻ ni 

Ưng lai sanh thế hữu phò trì 

Tuy nhiên tài lợi bình bình ổn 

Tính thiệt thành giao một thị phi 

 

Bán buôn thương mãi gặp quẻ nầy  

Người ngoài xúm xít giúp đỡ ta  

Tuy nhiên tài lợi chưa mấy thạnh

Người ta giao kết ắt chắc được.  

 

TỶ ( Thủy Địa) 168  

Quái chiếm thú thiếp vấn nhơn duyên 

Thê tàu bất biện sự triển diện

Kế vấn chiều biến bất thị duyên 

Kiến uổng đồ lạc mạc lưu luyến. 

 

Quẻ này hỏi việc cưới vợ hai?  

Hào vợ không có trong quẻ  

Không phải nhơn  duyên nên núp lén

Qua đường rồi bỏ chẳng nên lưu.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall