Thiên Tiên Diệt Số 18

ĐẠI SÚC ( Sơn Thiên) 171  

 

Tậu điền chiếm thử bất vi  an 

Sai trọng lương đa mạc vọng cang 

Hựu kiến Quỉ hào lâm thế vị 

Yếu phòng phản phúc khủng đa ban. 

 

Sắm đất mua vườn không đặng khá  

Tổn tiền, xuất lúa hại nhiều công  

Lại gặp Quỉ Hào lâm bổn mạng  

Đề phòng phản phúc rất đa đoan.  

 

TỔN ( Sơn Thạch) 172  

  

Gia tín lai thời ứng Ngọ đương 

Lục thâu cốt nhục hỉ an khương

Khuyến quân cấp chỉnh qui gia kế 

Miễn đắc gia trung vọng nhãn xuyên. 

 

Thơ tín, tin nhà đến lúc trưa ( Ngọ)

Mừng cho thân quyến được bình an  

Khuyên người nên trở lại nhà sớm  

Để khỏi người nhà luống đợi trông

 

BÍ ( Sơn – Hỏa) 173  

  

Nạp lại công danh nghi châm  chước 

Văn thơ vô vị uổng lao thần 

Mạc hềm thử quái đa chuân cưu 

Chỉ khủng đa thời phản bị xâm 

 

Quan lại công danh chậm trễ thay  

Văn chương vô vị  uổng công rày  

Buồn sao quở phạt rầy rà mãi  

Phải giữ mình luôn kẻo có ngày (mất chức).  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall