Thiên Tiên Diệt Số 19

HI 174  

  

Quân chiếm cáo  trạng quái phùng Quan 

Tài vượn sanh quan phước lộc toàn

Đông Hạ oai quyền đa đắc lực

Của tiền, vui vẻ được hoà hai. 

 

Vô đơn kiện cáo quẻ gặp Quan  

Tài vượn sanh quan phúc lộc toàn

Đông hạ oai quyền nhiều hiệu lực

Của tiền vui vẻ được hoà hai.  

 

CỔ (Sơn Phong) 175  

  

Kiêm nhơn mãi mãi vấn thần linh

Định mưu cần thi đắc toại tâm

Đương đạo quới nhơn giai hữu trợ 

Thử thành đoan tích hữu thâu thành. 

 

Tính đi buôn bán hỏi thần linh  

Mưu định việc ni ắt toại tâm

Đi đường ắt gặp nhiều người giúp

Buôn chuyến nầy đi ắt đạt thành.  

 

MÔNG ( Sơn Thủy) 176  

  

Cầu quan chiếm thử quái vi cao 

Tài vượng sanh quan phước lộc đa 

Thu lịnh Đông thời đắc hảo khuyết 

Phu vinh thê quí lạc thao thao 

 

Cầu quan gặp được quẻ nầy tốt  

Tài vượng sanh quan phước lộc nhiều  

Thu Đông mùa ấy có chỗ tốt  

Chồng sang, vợ quí vui biết bao.  

 

CẤN 177  

  

Quân chiếm ý dục tấn nha môn 

Phước đức tinh lâm bá sự hanh 

Thu Hạ Đông thời đa ích lợi 

Xuân Giáng thiểu toại mạc sanh sân 

 

Y muốn nhà ngươi tính đầu quân

Phước đức chiếu tinh trâm sự tốt  

Thu Hạ Đông sang nhiều lợi ích  

Xuân đến cần nên phải giữ mình. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall