Thiên Tiên Diệt Số 20

BÁC ( Sơn Địa) 178  

 

Quân nhơn thảo bộc lai vấn bốc 

Phước đức tinh lâm sự sự hanh 

Tuy thị nhãn tiên đa cách trở 

Trì trì phương hứa khả giao thành. 

 

Quẻ ứng nhà ngươi muốn hỏi thuê ( người ở)  

Hay sao phước đức mọi sự tốt

Tuy rằng trước mặt nhiều trở ngại

Chậm chậm rồi đây việc ắt thành.  

  

THÁI ( Địa Thiên) 181  

 

Quái bốc tri quân vấn thọ niên 

Sanh lai y lộc vị vi lam

Tuy tri sanh tử vinh khổ sự 

Bác bác gia tam mộng cửu tuyền. 

 

Quẻ nầy muốn hỏi về sức khỏe

Từ hồi có gia đình tới giờ chưa thiếu kém

Dẫu biết sống thác vinh nhục là khó hiểu.  

Tám tám (88) tuổi thấy sự  sống chết

 

LÂM ( Địa Trạch) 182  

 

Gia trạch trùng trùng kiến thị phi 

Phá tài tật bệnh hữu ta vi 

Tối hỉ hữu thần đa trở lực, 

Hạ Thu Đông qui đắc tương nghi. 

 

Việc nhà dồn dập chuyện thị phi

Tốn tiền, bệnh tật nhiều hay ít.  

Nhưng mừng cho đó đưới quới nhân giúp,

Đến Hạ Thu Đông mới tốt cho.  

 

MINH VI ( Địa Hỏa) 183  

 

Nhựt nguyệt đồng phùng quái tối linh

Quân kiêm hiệp lõa thậm thi vi.

Lục hào yên tịnh thân tâm vượng

Bất tất đa nghi thinh thị phi. 

 

Ngày tháng quẻ nầy rất tốt thay  

Chung tiền, đậu vốn mua bán tốt

Sáu hào yên tịnh thân tâm vững

Đừng có nghe ai tiếng thị phi.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall