Thiên Tiên Diệt Số 21

PHỤC (Địa Lôi) 184 

 

Ưng lai trì thế phước thần thương 

Thất vật chiếm chi uổng sự đương 

Nội ngoại lưỡng nhơn phản phúc khứ

Khuyến quân khá xả mạc tư lương. 

 

Nhà mình sao để người khác trọ  

Mất vật chịu đành kiếm mất công  

Nội, ngoại trong ngoài lấy của mất  

Khuyên người nên bỏ chớ nên buồn

 

THĂNG ( Địa Phong) 185  

 

Thế cao ứng hạ trùng trùng kiến 

Tẩu thất chúng ta đắc chuyển đầu 

Quí Hợi Tý Nhâm chung hữu tín

Hà tu cấp trước khứ truy tầm. 

 

Ta người danh giá nó dưới tay  

Nó trốn đi rồi cũng đáo lai  

Quí Hợi Tý Nhâm tin sẽ đến

Khỏi phải tìm chi nó sẽ về.  

 

SƯ (Địa Thủy) 186  

  

Quân vấn hành nhân hà nhứt chi 

Ưng vị lâm môn âm tin trì Canh

Tân Tị Ngọ giao lâm nhựt 

Khả vọng nhơn tài lưỡng kiến nghi. 

 

Quẻ hỏi người đi bao giờ về  

Ưng hào đến cửa tin tức trễ Canh

Tân Tị Ngọ ngày ấy đến  

Chừng đó người đi, đem tiền bạc về.  

  

KHIÊM (Địa Sơn) 187  

 

Thủ nghệ cầu tài thử quái kỳ 

Tử tôn trì thế sự châu tri 

Thu Đông tài lộc đa toại ý 

Cánh Ngộ cao nhơn bá sự nghi 

 

Cầu tài, công nghệ được quẻ ni 

Tử tôn, trì thế việc đều tốt Thu

Đông vốn, lời đều vừa ý 

Gặp người trên trước giúp sức mi. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall