Thiên Tiên Diệt Số 22

KHÔN 188  

 

Giải nhơn tu kỵ hữu hư kinh 

Phi lực lao tâm bất đắc minh 

Giao nạp đản kiến tâm thỉ phóng 

Nhược bất tiểu  tâm hữu thương hình. 

 

Nạp giải tội nhơn có sự kinh  

Phí sức nhọc lòng tâm chẳng ổn  

Đến chừng giao lãnh mới kể chắc

Nếu không phòng bị chắc bị hình.  

 

CÀN 211  

  

Hội sự chiếm chi quái tối nghi 

Bằng hữu trùng trùng đệ huynh tề 

Tác tốc khứ yên bảo toàn mỹ 

Canh Tân, Tân Dậu đắc toàn tài. 

 

Việc nhóm họp đây được quẻ nầy  

Anh em bạn hữu nhiều  kẻ đến  

Việc tính cứ làm càng gặp tốt  

Canh Thân, Tân Dậu được toàn tài.  

 

LÝ ( Thiên Trạch) 212  

  

Tử tôn hỉ chi hà tu lự 

Bất tất ưu nghi khả vấn y 

Hổ đầu xà vĩ tài tinh thối 

Đãi giao tiết khi bịnh tài vi. 

 

Cháu con vui vẻ đừng lo sợ  

Khỏi phải hoài nghi hỏi lương y

Đầu hùm đuôi rắn thì bệnh thối

Qua khỏi tiết khí thì bịnh mạnh.  

 

ĐỒNG NHƠN 213  

 

Tài bất sanh tế quái vị an 

Quân chiếm mại ốc mạng tâm hoan 

Trung nhơn đa dục nan thành tựu 

Xả khứ bất như biệt lộ khan 

 

Hào tài không sanh quẻ không tốt  

Như chiếm  mua bán, đừng lật đật mừng

Nhiều người muốn lắm, việc khó nên

Bỏ đi kiếm chỗ khác đừng tiếc.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall