Thiên Tiên Diệt Số 24

BỈ 218  

  

Tài hào trì thế tấn thế tài 

Mưu sự vô phương mạng mạng lai 

Tối hỷ tinh thần ứng tại ý 

Trách ngộ cao nhơn bá sự nghi 

 

Hào tài ở tại thế nên được việc tiền của  

Tín việc không được chậm chậm chút  

Nhờ có quới nhơn ủng hộ  

Ngoài lại có nhiều người giỏi giúp mình.  

  

QUYẾT 221  

  

Tử tôn trì thế phước thần cường 

Gia trạch chiếm chi đại kiết xương 

Thu quí đông thời tài chánh vượng 

Hạ xuân khẩu thiệt khá thu phong 

 

Hào tử tôn tại thế nên phước thần mạnh  

Coi gia đạo gặp quẻ nầy tốt lắm  

Cuối thu qua mùa đông thời có tài  

Mùa hạ, xuân bị lời ăn tiếng nói phải giữ.  

  

ĐOÀI 222  

  

Giải nhơn bất khả bất đề phòng 

An khi thương tài khủng bất an 

Hạnh đắc quới nhân đa trợ lực 

Tuy nhiên lao khổ bất thương tàn 

 

Giải tội chớ nên hờ hõng  

Bị trúng thương gió tốn tiền chút  

Nhờ quí nhơn giúp đỡ  

Tuy thấy có cực khổ không đến đỗi gì.  

 

CÁCH 223  

  

Tẩu thất gia nhơn tại bắc phương 

Dụng tâm phỏng sát bất tu mang

Thu đông chiếm thử tầm nan mịt

Xuân hạ giao lâm định phản hương 

 

Người đi trốn hay lạc đó tại hướng bắc  

Mình để ý dò xét đừng bôn chôn bể việc

Mùa thu hay đông bói quẻ nầy khó kiếm chút

Qua xuân hạ gặp quẻ nầy thì nó về.  

 

TÙY 224  

  

Thế ứng tương sanh vô bất toại 

Duy lợi trung ích số an bài 

Huống hềm thủ nghệ đa tinh xảo 

Lao tâm, lao lực sự khả vi 

 

Mình với ngừơi được tương sanh vừa ý lắm  

Việc thì khá, có lợi, số bình yên  

Lại sợ vì mình là người thợ khéo  

Chịu cực chút thì được việc  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall