Thiên Tiên Diệt Số 23

VÔ VỌNG 214  

  

Chiếm  bịnh tâm thần mạng phạm chi 

Ngũ hành hữu cứu miếng ưu nghi 

Thời phụng mẹo, dậu tai tinh thối. 

Tác phước kỳ thần mạo đãi trì. 

 

Chiếm bịnh gặp quẻ nầy không tốt  

Nhờ có sao ngũ hành cứu khổ lo rầu

Gặp ngày Mẹo, Dậu bịnh bớt  

Van vái thì cúng đừng để vậy.  

 

CẤU 215  

 

Phụ mẫu vô đoan tật bịnh chiếm 

Quái trung tài động quỉ quan liền 

Tý, Mùi chiếm bốc vô ứng sự 

Mạc hảo tâm đầu khổ quảy khiên. 

 

Cha mẹ đau ốm đâu mà coi  

Sự thật là bề trong có hao tiền, và việc quan ràn buộc

Thuở giờ kỵ Tý, Mùi coi bói không linh nghiệm

Lo lắng tính toán chi sự khó cho mình vậy. 

 

TỤNG 216  

  

Quái vấn di cư tác toại tân 

Tùng kiêm tài vật tự nhiên tăng 

Mục tiền khẩu thiệt tua phòng bị 

Di quá phương an thiết mạc đình 

 

Quẻ nầy hỏi dời chổ ở, được vừa bụng lắm  

Từ đây sắp tới tiền của cứ thêm  

Trước mắt có rầy rà phải coi chừng  

Dời chỗ ở rồi mới yên  

 

ĐỘN 217  

  

Phân gia hà sầu bất xứng tâm 

Tử tôn trì thế ích khiêm kim 

Quan lâm ứng kỵ chung vô kỵ 

Lão thiệt thân tộc tính khả bằng 

 

Chia gia tài đừng buồn rằng không vừa bụng  

Nhờ hào tử tôn trì thế tốt lắm  

Hào quan quỉ ở phe người khác nhưng đừng sợ

Mình nhờ có kỳ lão đứng làm bằng cho mình.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall