Thiên Tiên Diệt Số 25

QUẢ 225  

  

Tiền tài thất khước bất tu ưu 

Ngoại nội toàn chi khả huổn cầu  

Canh Ngọ, Dần, Thân Hợi kiến diện 

Tặc nhơn trị phạm thất cơ mưu 

 

Tiền của có thất lạc chẳng nên rầu

Nó còn giấu hưỡn hưỡn kiếm  

Ngày canh Ngọ, Dần, Thân hợi thì gặp mặt  

Của nầy trộm cướp lấy nhưng bại lộ  

  

KHỔN 226  

  

Quân lai vấn thọ thị như hà 

Hữu khủng quan ám khứ vĩ đa 

Kiêm tuể dục phòng trạch choàng vận 

Thọ ngươn bác bác mộng nam kha 

 

Ông đến hỏi sức khỏe ra sao  

Ông sợ tuổi cao tác lớn rồi  

Ông coi chừng trợt té, hoặc cây rớt, đánh lầm

Tuổi ông sống 88 tuổi.  

 

HÀN 227  

  

Ưng lai sanh thế tại tâm hoài 

Quân vấn hành nhơn bất vực lai 

Sửu,mùi, canh ngọ phương hữu tín 

Nhơn tài lưỡng kiến quái an bài 

 

Người ta sanh lại mình thì khỏe lắm  

Ong hỏi người đi sao chưa về  

Sửu, mùi, canh ngọ có tin về  

Chừng đó người về lại có tiền, quẻ an bài  

 

TÚY 228  

  

Chiếm thử tài hào bất thậm giao 

Giữ nhơn hiệp lõa nan khoa

Tương lai định hữu tranh đoan khởi

Đơn thân biệt đố cầm thương hoa. 

 

Quẻ nầy coi tài không tốt  

Mình tính hùng hập với người không nên khen  

Ngày sau còn tranh giành nhau  

Làm một mình mình tốt như gấm thêm hoa

 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall