Thiên Tiên Diệt Số 27

ĐẢNH 235  

 

Quỉ hào trì thế sự nan hài 

Thâu giải tiền lương sự bất giai 

Nhược bất tiểu tâm tin cẩn thận 

Định chủ hình hao hưởng tương gia 

 

Hào quan quỉ trì thế việc nầy khó rồi  

Thâu nộp tiền lúa gặp việc không tốt  

Nếu bằng không dè dặt và cẩn thận  

Chạy không khỏi tội lại còn bị xuất của nhà  

 

VỊ TẾ 236  

  

Thê tài vượng tướng khả sanh quan 

Thoát hoá cầu tài việc hứa an 

Hợi, Tý, Sửu lâm giao việc hảo 

Quới nhơn tương trợ đắc châu toàn 

 

Hào thê tài vượng sanh hào quan  

Sang sến hàng hoá, cầu tiền đều tốt  

Chờ hợi, tý, sửu đến việc giao mới tốt  

Gặp quới nhơn giúp đỡ được tốt hết  

  

LỮ 237  

  

Sanh ý chiếm chi thuận nhơn tình 

Lai  nhơn bất dụng khổ ưu tâm 

Chỉ nghi cẩn thận gia châm chước 

Xuất nhập kinh dinh nhậm quân hành 

 

Mua bán gặp quẻ nầy được vừa lòng  

Ngừơi đến mình hoặc mình đến người đừng cần lo  

Phải cẩn thận và châm chước  

Ra vô tính toán gì cũng đặng hết  

 

TẤN 238  

  

Mẹo mộc thê tài chiếm đại giai 

Xuân tầm hữu ích định vô sai 

Cánh liên ngoại quái lai tương trợ 

Tri lợi trùng trùng khả kham khoa 

 

Hào tài thuộc mộc quẻ tốt lắm  

Việc tơ tằm có ích lắm định không trật  

Lại gặp ngoại quái giúp mình nữa  

Lợi đến về tơ nầy trùng trùng nhiều lắm.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall