Thiên Tiên Diệt Số 26

ĐẠI HỮU 231  

 

Kiến quới hườn tu khổ thác nhơn 

Quỉ hào lâm ấn yếu lao tâm 

Ưng lai sanh thế tha sanh ngã 

Bất tất ưu nghi hứa toại tâm 

 

Ra mắt quan lớn khó lắm đa  

Ong quan nầy nghiêm khó lắm phải nhọc lòng

Nhờ hào ứng sanh thế, là ông sanh lại mình

Đừng buồn lo gì hết việc đó được.  

 

KHUÊ 232  

  

Tố trạng chiếm chi hứa toại tâm 

Tử tôn trì thế phước thần lâm 

Đãi giao tuất nhựt hềm dần ngọ 

Miễn tội trừ hình hảo thoát thân 

 

Hầu kiện thì được   

Nhờ hào tử tôn ở thế, có phước thần đến  

Đợi chờ ngày tuất kỵ ngày dần ngọ  

Được tha tội thoát thân  

 

LY 233  

  

Quân nhơn khởi tác lai vấn bốc 

Thu trụ giá lương hữu kiến túc 

Quân nhơn khởi tác chiếm chi quái  

Số ngộ kê minh nhận quân giá 

Sát tai tam hướng tu trì tị 

Toại nhứt ngôn văn vị quân chút 

Khủng phòng tam sát hữu triền miên 

Tuy nhiên hành thời thả mật uổng 

 

Ong muốn hỏi về việc khởi công  

Cất nhà có vì sao tốt  

Người muốn khởi công gặp quẻ nầy  

Quẻ nầy gặp gà gáy (dậu) ông làm mới được  

Phải tránh 3 hướng sát  

Lời căn dặn đây là cần thiết  

Phải ngừa hướng tam sát có lôi thôi sảy ra  

Rán làm ta không nói gạt  

 

PHỆ HẠT 234  

  

Thê tài trì thế chủ sanh quan 

Chiếm lãnh văn tin khả an 

Hợi, tý, sửu gia phương khả đắc 

Quới nhơn đương đạo ngộ thiên duyên 

 

Hào thê tài ở thế, nên sanh hào quan  

Quẻ nầy văn bằng đó được lắm  

Ngày hợi,tý, sửu đến đây được tin  

Nhờ quới nhơn đỡ đầu gặp phước trời

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall