Thiên Tiên Diệt Số 28

ĐẠI TRÁNG 241  

  

Vấn ni trùng trùng vị  khiến lai 

Yên phùng tý, ngọ nhứt âm nha 

Gia trung vạn sự giai yên ổn 

Bất tất ưu nghi khả phóng hoài. 

 

Hổm rày hỏi hoài sao tin tức chưa về  

Qua ngày tý, ngọ có tin về  

Trong nhà tất cả bình an  

Chẳng nên buồn lo sợ chuyện chi.  

  

QUI MUỘI 242  

  

Qui muội chí quái tử tôn cường 

Nải bộc chiếm chi sự bất lương 

Mai đắc chung tu phòng khẩu thiệt 

Hườn tu tử tế tái thương lương 

 

Quẻ qui muội nầy tử tôn mạnh lắm  

Tốt việc nào chớ mướn tôi tớ không tốt

Dầu mướn rồi coi chừng việc rầy rà

Phải rán tính toán cho kỹ

 

PHONG 243  

  

Thế vị phùng quan ứng chỉ sanh 

Quân chiếm trối hóa đắc như tâm 

Công bình xuất nhập liêm đắc lợi 

Tương trợ ứng giao hữu quới nhơn . 

 

Bào thế gặp quan, ứng sanh tốt lắm  

Người coi quẻ sắm đồ thì được  

Nhưng ra vô cho công bình thì thêm lợi

Thuần có quới nhơn giúp đỡ.  

 

CHẤN 244  

  

Bác thuần chi quái vấn ngận quan 

Tài quỉ phùng xung sự bất an

Mạc vấn biệt minh vận lợi hảo 

Chỉ nghi thủ cựu khả tâm hoan. 

 

Xin đi lính tình nguyện gặp kẻ bác thuần  

Hào tài quỉ xung, việc không yên  

Chớ hỏi tính phương kế khác làm ăn  

Giữ theo nghề cũ mới an vui  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall