Thiên Tiên Diệt Số 29

HÀNG 245  

  

Cáo trạng thế vong hưu sanh quan 

Quân vấn quan ty lý, thế toàn 

Cánh đắc quới nhơn giai trợ lực 

Thu, Đông vu giác đắc xuyên quyền 

 

Vô đơn gặp hào thế sanh hào quan  

Người hỏi thì lý, thế cái nào cũng thắng  

Lại đặng quới nhơn giúp sức nữa  

Qua thu đông kiện đắc lý  

 

GIẢI 246  

  

Trời điền ngộ thử quái vi cáo 

Trung chính tương phùng đính chủ giao 

Lộc vị phước thần đa kiện vượng

Hựu chủ trì tinh khả tương đầu. 

 

Sắm vườn đất quẻ nầy hay lắm  

Gặp người giao hảo với mình tốt  

Nhờ hai vị phước lộc cứng cỏi lắm  

Lời ăn nói đến ý tứ tâm đầu ý hiệp.  

  

TIỂU HOÁ 247  

  

Quỉ hào trì thế khả cầu quan 

Bá lý thiên đình đắc toại duyên 

Kinh tế kỳ tài nhơn giá trọng 

Quân kiến thời địa tánh danh cao 

 

Cầu quan gặp quỉ hào trì thế tốt lắm  

Đường xa cách mấy cũng được hết

Bực kỳ tài kinh tế danh giá cao (quan lớn)

Ngày sau danh tiếng lừng lẫy. 

 

DỰ 248  

  

Nạp lại công danh đa phí lợi  

Tất chu châm chước tái nam tư 

Quỉ hào trì thế nan thành tựu 

Bất đắc hưỡn phòng hữu thị phi 

 

Xin chỗ làm nghề vỏ, đường công danh tốn hao  

Phải tính đi tính lại đôi ba lần  

Hào quỉ trì thế việc khó nên  

Việc không đặng lại sinh ra thị phi  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall