Thiên Tiên Diệt Số 30

TIỂU SÚC 251  

  

Vị nhơn tầm quán khữ tầm nhơn 

Huynh đệ tương tranh hữu đoạt tranh 

Nhược vẫn biệt hương du khả tựu 

Tây nam phương trượng thậm nan thành 

 

Kiếm nhà chổ ở và người quen  

Vì anh em cãi cọ sanh giành giựt

Ở đây không đặng phải đi ở khác làng mới được

Phải tránh hướng tây nam mới được.  

  

TRUNG PHÙ 252  

  

Thị phi khẩu thiệt bất tu tranh 

Phước đức thần cường bảo thái bình 

Tự hữu quới nhơn lai yến tan 

Nhậm hữu bảo hoạ tổng vô bằng 

 

Rầy rà giành phải quấy làm chi  

Nhờ phước đức thần mạnh mẽ mới bình yên

Có người biết điều rầy la giải tán

Chớ không ai nói tử tế gì được.  

 

GIA NHƠN 253  

  

Quân vấn thủ ngư nhân quân tâm 

Nghịch thủy hành chu tẩu thượng phong 

An tâm ổn thủ Nam phương lợi 

Công thành nghiệp tụ tài lợi sanh 

 

Ngươi hỏi giang thủy lợi được lắm  

Ghe đi nước ngược, nhờ gió xuôi  

Yên lòng giữ tài lợi ở hướng Nam  

Công nên nghiệp tới sanh tài lợi  

  

ÍCH 254  

  

Nhập ngao cầu hôn yêu châm chước 

Quỉ hào trì thế uổng laok công  

Trùng trùng cách trở tài tao kip 

Chỉ khả hồi đầu biệt xứ tầm 

 

Muốn cầu hôn phải, làm rể phải liệu định  

Quỉ hào ở thế nhọc lòng uổng công  

Dồn dập việc cách trở của tiền bị lườn (lừa)  

Thôi bỏ chổ đó đi chổ khác  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall