Thiên Tiên Diệt Số 32

HOÁN 256  

  

Tuế tình sanh vũ bảo niên thành 

Quân vấn thu thâu quyết xứng tâm 

Ngũ cốc phong đăng vô hao chiếc 

Hậu lai phương hứa toại quân tâm 

 

Năm nay trời lạnh sanh mưa là năm ruộng trúng  

Người hỏi việc thâu góp chắc là vừa bụng  

Lúa thóc năm giống trúng không hao  

Góp rồi đều đủ ưng bụng lắm  

 

TIỆM 257  

  

Dạ mộng khê khiên tổng bất tường 

Tu phòng hữu sự khỏi tiêu tường 

Tâm tư cẩn thận kỳ thần trợ 

Phàm sự nhiêu nhơn đắc cửu trường 

 

Nằm chiêm bao hồi hộp điềm không lành  

Cẩn thận có việc rầy rà khởi bên hè  

Tính cho kỹ rồi làm sẽ có thần giúp đỡ  

Việc gì phải dễ dãi tha thứ mới được lâu dài.  

  

QUAN 258  

  

Quái chiếm cầu tử hứa như tâm 

Phước đức trùng trùng tử vi sanh 

Số hào tiên thiên ứng bất mầu Tìn niên, Ngọ tuế sản kỳ lâu. 

 

Quẻ coi cầu con được vừa lòng  Phước đức cầu con dễ sanh  

Quẻ tốt nói trước không sao đâu  

Sanh con tuổi Thìn hay tuổi Ngọ tốt lắm 

 

NHU 261  

  

Quan hào sanh thế hão cầu danh 

Nhập học chiếm chi hứa toại tâm 

Sách luận kinh thơ gia miễn lệ 

Định giao khoa cử hảo thành danh 

 

Hào quan sanh hào thế tốt lắm  

Nhập học quẻ nầy tốt Học hành rán gắng sức Thi chắc đậu lắm.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall