Thiên Tiên Diệt Số 33

TIẾT 262  

  

Tài khắc văn thơ nan thượng  bản 

Tử tôn thái vượng hựu thương quan 

Mầu kỷ nhị khoa đoan khả vọng 

Kiêm niên khoa cử thoả tâm khoan. 

 

Hào tài phá hào văn thơ khó đăng tên  

Hào tử tôn vượng khắc hào quan  

Thi kỳ mầu và kỷ có hy vọng  

Còn cuộc thi năm nay thôi đừng tính.  

 

KÝ TẾ 263  

  

Quái chiếm chiêu tế tối vi lương 

Tài hỉ trùng trùng phước lộc cường 

Phu phụ hoài đa phước thọ 

Hưng gia lập  nghiệp hảo trình tường. 

 

Quẻ chọn rể tốt  

Tiền của dồi dào phước lộc mạnh  

Vợ chồng ăn ở hoà thuận  

Nhà cửa cơ nghiệp con cháu dựng nên đông đủ.  

 

CHUÂN 264  

  

Y bằng phước đức khả phò thân 

Phước đức lai phò được bất linh 

Phục dược vô duyên đa khổ sở 

Tái phùng Biển Thước giả nan sanh. 

 

Nghề thuốc nhờ phước đức đỡ cho bệnh  Phước không đến uống thuốc không hay Uống thuốc mà không đoan nhiều trắc trở  

Dẫu gặp Biển Thước cũng sống không nổi.  

 

TỈNH 265  

  

Thu thảo tư tài thử quái linh 

Thát trung cầu thủ sự tham thành 

Tuy thị ngoạt tiền đa cách trở 

Trì trì phương hứa hữu giai âm 

 

Đòi tiền bạc quẻ nầy tốt  

Dẫu người thiếu nợ khó mấy cũng  đòi được  

Tháng trước dầu rỗi ren  

Chậm chậm có tin lành về.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall