Thiên Tiên Diệt Số 34

KHẢM 266  

  

Nhược vân thiên tỉnh thiên tất tỉnh 

Nhược vân hạ vũ, vũ lâm ly 

Khảm phùng nhâm quí hợi âm vũ 

Yếu tình đản khán tuất, thân canh 

 

Nếu hỏi trời tạnh thì trời tạnh  

Nếu hỏi mưa, mưa dầm dề  

Khảm gặp nhâm quí mưa, hợi (càn) mưa dữ lắm Muốn lặn coi tuất, thân, canh.  

 

KIÊN 267  

  

Mạng vận hà tu vấn đoản trường 

Hỉ quân vận mạng mạc tương thương  Tuy nhiên tảo vận đa thành bại 

Thời chí ưng chi phước thọ trường. 

 

Mạng vân hỏi vắn dài hay dở chi  

Mừng người vận mạng không lo tín  Mặc dầu sớm gặp nhiều việc thành bại Thời đến rõ biết phước sống lâu.  

 

TỶ 268  

  

Kinh luân sự nghiệp thánh hiền thơ 

Đọc thơ sự nghiệp khả kham đồ 

Quan văn thế vị văn tinh vượng 

Tuyên nhập khoa danh vảng đế ban 

 

Rèn học đông đúc sách vở thánh hiền  Sự nghiệp văn chương người khá lắm Hào quan chủ động, có văn tinh đọc sách hay Được tuyển đến chầu vua.  

 

ĐẠI SÚC 271  

  

Quỉ hào trì thế vị vi kỳ 

Dục khứ tầm nhơn yềú kiến cơ 

Mạc nhược đãi tha lại tự tựu 

Tứ thất thập ngoạt khả tương kỳ. 

 

Hào quỉ trì thế không lạ gì  

Muốn tầm người phải có mánh lới  

Thôi chi bằng chờ nó trở về  

Tháng tư, tháng 7, tháng 10 sau cũng về.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall