Thiên Tiên Diệt Số 36

MONG 276  

  

Quan quỉ văn thơ lưỡng tự minh 

Tuy quân quan tước tất cao thăng 

Tuy nhiên đương đạo đa vi trở 

Quản thủ xuân lai mộc thánh ân. 

 

Hào quan quỉ hào văn thơ đều tỏ rạng  

Biết ông chức lớn còn lên nữa  

Bây giờ có trở ngại chút ít  

Qua xuân thì ơn trên thiếu gì.  

 

CẤN 277  

 

Lục giáp chiếm chi bất toại tâm 

Hứa kỳ hương nguyện bảo nương thân 

Chỉ đãi anh nhi ly mẫu phúc 

Tự nhiên phước thọ vĩnh khương ninh. 

 

Chữa nghén, sanh đẻ quẻ nầy không vừa bụng  

Mau mau đi trả lời vái mới yên  

Cúng được lời vái con sanh liền

Tự nhiên phước được lâu dài.  

  

BÁC 278  

  

Quái chiếm nạp giám vấn thần minh 

Phước đức tinh cường hỉ khí lâm 

Truy thị nhãn tiền đa cách trở 

Đông tây ngộ quới đắc tiền trình 

 

Quẻ coi xin sở làm nghề văn  

Vì sao phước đức mạnh có việc vui đến  

Mặc dầu trước mắt có điều trắc trở  

Hương đông hướng tây gặp quới nhơn đỡ đầu.  

  

THÁI 281  

  

Quan quỉ thê tài lưỡng kiến kỳ 

Giữ nhơn tú thải đắc tiện nghi 

Lưỡng phiên tài lợi trì trì hữu 

Mục hạ vu vi hiệp sự kỳ 

 

Xem quẻ thê tài lấy làm lạ  

Hai lần vay hỏi được hết  

Hai lần trước chậm chậm mới giùm  

Còn kỳ nầy việc ráp chưa xong  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall