Thiên Tiên Diệt Số 37

LÂM 282  

Đổ tiền chiếm thử chỉ bình bình 

Thế ứng tương sanh sự nhữ thành 

Lợi tức bất đa tài hứa ổn 

Tư thất thập nhứt định giai âm. 

 

Quẻ coi cờ bạc vừa vừa  

Thế ứng tương sanh được việc  

An ít mà vốn còn đủ  

Tháng 4,7,10,11 thì khá.  

 

MINH VI 283  

  

Hồi hương chiếm thử vị vi nghi 

Hậu hữu truân chuyên đa thị phi 

Thử an thân tâm hưu vọng động 

Bất y số đoán hữu sai trì 

 

Hồi hương coi quẻ nầy không tốt lắm  

Ngày sau có việc lận đận sảy ra vì thị phi  

Ơ yên đừng rục rịch bận rộn gì hết  

Không  nghe sau có chuyện chịu lấy.  

 

PHỤC 284  

  

Quân chiếm phong thủy chủ an ninh 

Tả hữu lai long tối hữu kỷ 

Tài phước hưng long giai phát đạt 

Nhơn ninh khương kiện lạc thăng bình 

 

Nhà ngươi chiếm mồ mả được tốt lắm  

Tả hữu có mạch nước nên mồ mát mẻ

Hào tài phước thạnh vượng đều phát đạt

Con cháu mạnh khỏe vui vẻ.  

  

THĂNG 285  

  

Thế cao ứng hạ nhâm quân tài 

Khai điểm chiếm chi định mỹ ai 

Tý hợi hạ xuân đa lợi tức 

Hà tu ưu lự xướng tâm hoài 

 

Mình hay người dốt tùy ý nhờ  

Mở cửa tiệm gặp quẻ nầy tốt

Tháng Tý, Hợi mùa hạ xuân lời xối xả

Sao lai lo tính làm chi.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall