Thiên Tiên Diệt Số 38

SƯ 286  

  

Chiếm vấn cầu tài thị xướng tâm 

Đông tây lộ đạo chánh tương ứng 

Tuy nhiên phí khước tâm cơ lục 

Lợi ích chung tu đắc vạn kim 

 

Quẻ nầy cầu tài tốt lắm  

Đi ngay hướng đông, tây thì đúng lắm

Dẫu cho hao tiền tốn sức một lúc

Lời cả muôn khi rốt cuộc.  

 

KHIÊM 287  

 

Phóng trướng ưng yến hềm tiền 

Lưỡng tình huynh đệ hữu tắng hềm 

Tử tôn tuy thị lai lâm thể 

Chỉ khủng tương lai vị tất nhiên. 

 

Cho vay mới tính tiền chưa đưa đã sợ rồi  

Hai hào huynh đệ đóng hào trùng nên ganh ghét

Dẫu hào tử tôn đóng hào thế tử tế mấy

Chỉnh e sau không đúng theo lời hứa.  

 

KHÔN 288  

Phạn mãi lục súc mã trư dương 

Thời vận lai thì bá sự xương 

Thã đãi bắc phương tài thạnh vượng 

Đông tây nam thượng  vị vi cường 

 

Muốn mua bán lục súc ngựa trâu dê  

Thời vận gặp rồi trăm việc tốt  

Đi hướng bắc mua bán tốt  

Chừa đông tây nam đừng tới.  

 

CÀN 311  

  

Giải nhơn chiếm thử bá vô minh 

Quan quỉ văn thơ lưỡng tự minh 

Đương đạo quới nhơn ưng hữu trợ

Tiên tu lao lực hậu an ninh. 

 

Giải người chiếm quẻ nầy không sợ gì  

Quan quỉ văn thơ hai hào tỏ rạng 

Đi đương có quới nhơn giúp đỡ

Trước cực nhọc sau yên vui.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall