Thiên Tiên Diệt Số 39

LÝ 312  

  

 Tử tôn vị thế quái vị kiết 

Hiệp lõa chiếm chi đa ích lợi 

Đồng tâm hướng bạn tác sanh nhai

Hữu thủy hữu chung vô tổn thất. 

 

Hào tử tôn trì thế quẻ nầy tốt  

Hùn hạp làm ăn nhiều việc ích lợi  

Đồng lòng hiệp bạn làm kế sinh nhai

Trước sau có nhau không xích mích.  

 

ĐỒNG NHƠN 313  

  

Quỉ hào trì thế tặc nhơn cường 

Thế vật tây nam khống tự mạng 

Tầm mịch khuyến quân tu cấp thực 

Quan phí tiền tài việc nan phòng 

 

Hào quan quỉ trì thế, đám trộm cướp này cứng cỏi  

Mất vất về hướng tây nam lo lắng uổng công

Đừng gấp rút và dỉ hơi tầm kiếm

Hao tốn tiền của ra như nước.  

 

VÔ VỌNG 314  

  

Thiên vô vọng, vấn hành nhơn 

Tài ứng sơ hào chủ đáo lâm 

Giao, tý, tị hợi tức khả vọng 

Dự kỳ thìn, tý hữu gia âm 

 

Quẻ thiên lôi vô vọng, hỏi người đi đường  

Hào tài ở tại hào sơ người đi đường  

Ngày tý, tị, hợi mới có hy vọng  

Như không về thì thìn, tý có tin nhắn.  

 

CẤU 315  

  

Thủ nghệ cầu tài quái bất nghi 

Ưng phùng quan quỉ, hữu ưu  nghi 

Giao thu phương hứa toại tầm nguyện 

Tam quí vô tài yếu kiển cơ 

 

Thợ thầy cầu tài quẻ không tốt  

Hào ứng gặp quan quỉ có việc lo sợ  

Qua mùa thu muốn làm gì mới được  

Ba tháng đông nầy không tài, phải cẩn thận.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall