Thiên Tiên Diệt Số 41

ĐOÀI 322  

  

Phạn mãi lục súc vấn tài nguyên 

Thế ứng phùng xung sự bất nhiên 

Tuy kiến dục thành hườn cách trở 

Mãi thành chi hậu bất chân toàn 

 

Mua bán lục súc hỏi có lời không  

Hào thế ứng gặp xung sự không lành  

Tuy thấy việc thành cũng trục trặc  

Bán hết rồi tiền bạc cũng không đủ.  

 

CÁCH 323  

  

Quái chiếm khai điếm hứa quân khai 

Phước đức tinh lâm quản tấn tài 

Bổn thiển lợi đa giao việc hảo 

Quới nhơn lộc mai tư thiên lai 

 

Quẻ coi mở cửa tiệm hứa chắc được  

Sao phước, đức hiện vô quẻ tài lợi vô nhiều  

Vốn ít lời nhiều buôn bán khá  

Quới nhơn ủng hộ tài lợi xung túc như trời cho  

 

TUỲ 324  

  

Phóng trướng ưng tri sự hữu khuy 

Bất như bất phóng đắc tiện nghi 

Ưng cao thế hạ nhơn cường ngã 

Phàm sự tam tư yếu kiến cơ 

 

Cho vay hay bán chịu việc nầy có hại  

Chi bằng việc nầy đừng làm khá hơn

Người quyền thế, mình yếu hèn, bị áp bức

Việc gì phải trù nghĩ cẩn thận mới được.  

 

ĐẠI HOÁ 325  

  

Thế cao ứng hạ tối vi cường 

Phong thủy chiếm chi đại kiết xương 

Tả hữu hồ long giai ủng hộ 

Minh đường cao lảng ánh văn chương 

 

Hào thế cao, ứng thấp mình rất mạnh  

Coi mồ mã gặp quẻ nầy tốt  

Hai bên có đường đi, có sông kinh mương tốt lắm

Trước mặt cao rộng coi cuộc sáng tốt.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall