Thiên Tiên Diệt Số 42

KHỔN 326  

  

Tài hào thượng quái tối vi nghi 

Dục tá tiền tài bất tất nghi

Nhược tại thu đông đa bất kiết 

Như phùng xuân, hạ lợi tương y. 

 

Hào tài hiện quẻ tốt quá  

Hỏi mượn tiền bạc cứ hỏi đừng sợ

Như gặp mùa thu, đông thời không tốt

Gặp xuân hạ tốt lắm cho liền.  

 

HÀM 327  

  

Quân chiếm thử quái ứng cầu tài 

Thu, hạ lai lâm bất dụng sai 

Nhược thị cửu lưu tinh nghệ thuật 

Hứa quân tài vật lưỡng tương lai 

 

Nhà ngươi có quẻ cầu tài  

Mùa thu, mùa hạ làm ăn không ra gì  

Nếu bằng nghề làm thầy hay làm thợ  

Gặp quẻ nầy được hết  

 

TUÝ 328  

  

Quì hào trì thế yếu thương lương 

Quân vấn hồi hương khả đích đương 

Thu, đông cẩn thủ mạc vận động

Xuân mạc, Hạ lai bảo an ninh. 

 

Hào quan quỉ trì thế tính gì cũng đều đặng hết  

Nhà ngươi hỏi về quê nhà được lắm  

Mùa thu, đông phải dè dặt đừng đi đâu  

Hết xuân hết hạ thì bình an  

 

ĐẠI HỮU 331  

  

Thị phi khẩu thiệt tốn nan đương 

Quan tụng hư kinh hữu nhứt trường 

Thế khắc ứng hào tu khả thắng 

Hườn tu cẩn ký miễn hình thương 

 

Tiếng thị phi rầy ra khó quá  

Việc nầy đến quan kinh hãi một lúc  

Mình khắc người mình được kiện  

Phải dè dặt cẩn thận để khỏi lao tù.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall