Thiên Tiên Diệt Số 44

VỊ TẾ 336  

  

Trùng trùng tiếng bạc hảo môn trường 

Tầm quán chiếm chi đắc kiến xương 

Thế ứng lưỡng hào giai tương hiệp 

Cang tu tương tế hữu hà phong 

 

Người ta chỉ phố tốt nhiều chỗ  

Dạy học tự gặp quẻ nầy tốt  

Hai bên người mình hùn hiệp tốt  

Đối đãi với người nhỏ nhẹ có sao đâu.  

 

LỮ 337  

  

Quái trung hứa nể bán thu thanh 

Thỏa đắc văng xương lưỡng tự hưng 

Thủy thiên hạn đa nghi túc đậu   

Hoà niên tất đãi vãng thân thành 

 

Quẻ nầy mùa thu được nửa mất nửa  

Nhờ thời vận ông năm nay tốt

Mưa ít nắng nhiều đậu bắp tốt  

Mạ mộng lúa thóc sau muộn mới khá.  

 

TẤN 338  

  

Quân nhơn thủ ngư vấn bốc linh 

Thủy nội kinh vinh hữu tài nguyên 

Cầu mưu thuận lợi hướn đông phương

Quản giao tằng tằng bất thoát không. 

 

Ong coi về giang thủy lợi tốt xấu  

Muốn làm ăn dưới nước có tài lợi  

Tính toán hướng đông  có tài lợi  

Chừa hướng đông ra, hướng nào cũng tay không.  

 

ĐẠI TRÁNG 341  

  

Thứ thiếp hân phùng thử quái hào 

Thê tài lâm thế tối vi cao 

Phu chi phụ lan hiệp mộng kiết 

Chưng tư viển khánh thỏa vinh hoa 

 

Cưới vợ sau mừng quẻ tốt  

Hào thê tài hiện vô hào thế thì tốt lắm  

Vợ chồng như cỏ chi, cỏ lan tốt  

Sanh con đẻ cháu được giàu sang.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall