Thiên Tiên Diệt Số 45

QUI MUỘI 342  

  

Quân chiếm nạp giám khủng vô thành 

Tử động trùng trùng uổng phí tâm 

Cánh kỵ văn thơ khán trùng phục 

Tam tư cẩn thận đắc an ninh 

 

Xin sở làm về nghề văn e không thành  

Hào tử tôn động trùng trùng lo tính uổng công  

Lại bị đơn từ chất cả đống (người xin nhiều)

Phải tính cẩn thận việc mới yên.  

 

PHONG 343  

  

Khảm quái chi trung khả viên dung 

Quân vấn hòa sự khả năng thông  

Chuyết phục phiến ngôn lợi cửu ngoạt 

Chấp trung công đạo lưỡng vô dụng 

 

Trong quẻ khảm nầy có việc tròn  

Ngươi muốn hỏi sự giải hòa được

Nửa câu nói làm cho hết kiện thưa ( lợi tháng 9)

Nói cho ngay thẳng đừng vị phe nào.  

  

CHẤN 344  

  

Lục hào lâm quái chiếm dựng dục 

Tài quỉ trùng trùng hữu hư kinh 

Thập ngoạt vi vang dần ngọ lợi 

Giã tu tác phước bảo an khương 

 

Muốn coi về chửa nghén sanh đẻ  

Hào tài hào quỉ rần rần có việc hư kinh Trong 10 tháng dần, ngọ hoặc ngày dần, ngọ lợi Còn mấy tháng kia phải làm lành mới  khỏi.  

 

HÀNG 345  

  

Tài hào thượng quái bất vi kỳ 

Giao việc chiếm chi thị khả y 

Xuân hạ chi gian đại kiến lợi 

Thu đông tồng yếu bất di nghi. 

 

Hào tài hiện lên quẻ hay lắm  

Mua bán hàng dạo quẻ nầy tốt  

Mùa xuân, mùa hạ lợi nhiều  

Mùa thu, mùa đông vừa vừa không mấy tốt.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall