Thiên Tiên Diệt Số 47

TRÙNG PHÙ 352  

  

Tài hào lâm ứng phá văn thơ 

Quan quỉ hữu  thị vi nghi 

Kiêm tế vị năng quyên nạp lại 

Lai xuân phương hứa toại tâm cơ 

 

Hào tài hiện người ta phá hào văn thơ  

Hào quan quỉ lại trái ngược chưa có việc tốt  

Năm nay xin chỗ làm về phía võ không được  

Sang năm đến mùa xuân mới được  

 

GIA NHƠN 353  

  

Cáo trạng chiếm chi uổng lao tâm 

Dục cáo tu tri bất thuận tình 

Tài phá văn thơ, quan quỉ phục 

Bất như hưu tức miễn tai tinh 

 

Vô đơn gặp quẻ này uổng công  

Muốn kiện phải biết rõ đầu  đuôi  

Hào tài phá văn thơ, quan quỉ phụ  

Chi bằng thôi nghỉ, bỏ đi tai hại  

 

ÍCH 354  

  

Cầu quan tối kỵ đệ huynh hưng 

Mục hạ ưng tri vị xứng tâm 

Tài phá văn thơ, quan quỉ phục 

Việc giao đông quí thủy lâm vân 

 

Cầu quan rất kỳ hào đệ huynh động  

Đương thời chưa có gì vừa bụng  

Bị lo tiền nên giấy tờ ém  

Cuối mùa đông mới được nước mây.  

 

TỐN 355  

  

Thế cao ứng hạ hỉ vinh vinh 

Dục tấn nha môn tất xứng tâm 

Dục tốn sanh tài trùng thử trưởng 

Na thời đắc tế hỉ gia đình 

 

Mình cao người thấp việc mừng tràn trề  

Muốn đến nha môn, xin đi lính được  

Muốn làm giàu mau lúc này được rồi  

Từ đây sắp tới bà con niềm nở  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall