Thiên Tiên Diệt Số 48

HOÁN 356  

  

Đệ huynh trì thế hữu văn thơ 

Gia tín trùng trùng hỉ kiến chi 

Hợi, tý, mùi giao gia tín chí 

Bất tư sầu muộn tinh kinh nghi 

 

Hào đệ huynh trì thế lại có hào văn thơ  

Thơ tín gởi luôn về hoài

Hợi, tý, mùi tới đây có thơ lại nữa

Đừng lo buồn nghi ngại gì hết.  

 

TIỆM 357  

  

Phước thần trì thế thủ điền trang 

Chiếm mãi  điền viên đại kiết xương 

Ưng vị phùng tài đa ích lợi 

Hỉ phùng trung chứng hảo thương lượng 

 

Hào phước thần ở thế ruộng vườn thạnh  

Mua ruộng vườn tốt lắm  

Hào ứng gặp hào tài nhiều lợi ích  

Mừng gặp người ngay đem mối mua bán với mình.  

 

QUAN 358  

  

Văn thơ quan quỉ lưỡng phân minh 

Trí hoá  lai  tri tất xứng tâm 

Xuất nhập tài nguyên tam ngũ bội 

Lộ hành bình đảng bất thọ kinh 

 

Hào văn thơ quan quỉ tỏ rạng  

Dự trữ hàng hóa chiếm quẻ nầy vừa bụng  

Ra vô một vốn  năm ba lời  

Đi đường bình yên không lo sợ  

 

NHU 361  

  

Thiên qua nhi lang hà nhựt cường  

Tử tôn trì thế đô vô phòng  

Yếu phùng thân, dậu ách hứa thối  

Nhứt phước tiến phương tiên kiết xương  

 

Con cháu đau trái giống chừng nào mạnh 

Hào tử tôn trì thế có sao đâu 

Nếu gặp thân, dậu thì bịnh bớt 

Uống được thuốc mạnh như thường. 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall