Thiên Tiên Diệt Số 49

TIẾT 362  

  

Quân vấn mưu sự đa tác nan  

Nghĩa khí tương đầu phương khả tham  

Hạ, thu nhi quí hưu đề khởi  

Trực đáo đông xuân phương khả toàn  

 

Người hỏi việc đó khó lắm 

Gặp anh em cho thích mới tính được 

Cuối hạ, cuối thu đừng đem việc đó ra nói

Đến đông, xuân việc mới hoàn toàn. 

 

KÝ TẾ 363  

  

Tật bịnh triền miên phụ mẫu thân 

Quỉ hào sanh ứng hỉ tinh thần 

Canh tân mậu kỷ tai tinh thối 

Tác phước thần kỳ bảo an ninh 

 

Cha mẹ đau ốm dây dưa hoài  

Hào quỉ sanh hào ứng có tinh thần  

Ngày canh tân mầu kỷ bịnh mới bớt  

Phải cúng kiến vái van bịnh mới mạnh  

 

CHUÂN 364  

  

Thử quái phân gia hữu thị phi 

Khởi tri thủ cựu đắc tiện nghi 

Ưng cao thế hạ đa phiền não 

Tạ kỷ nhẫn nại miền bỉ khi 

 

Quẻ chia gia tài có việc rầy rà  

Hồi đó sao giờ để vậy tốt  

Người có bề thế, mình nghèo làm ra thêm buồn

Tự mình nhịn nhục khỏi bị khi.  

 

TỈNH 365  

  

Quân chiếm tật bịnh hữu hà phòng 

Khinh trọng tinh thần tự kiến thương 

Tác phước kỳ thần tam xác thối 

Canh thìn phương  hứa kiến an khương 

 

Nhà ngươi coi đau ốm, không sao đâu  

Bị người ta quở chấp, cúng vái đi

Cúng bái rồi bịnh sẽ lành mạnh

Từ canh thìn sắp tới mới mạnh.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall