Thiên Tiên Diệt Số 50

KHẢM 366  

  

Quân lai vấn hội quái vô phòng 

Sự di tương đầu bất tu mang 

Tái kỵ thổ sát lai khắc động 

Dần, Thân, Tị, Hợi bá sự xương 

 

Ngươi đến hỏi nhóm việc quẻ không sao  

Việc chưa ra mối gì đừng lo  

Kỵ vì sao thổ sát, khắc động  

Dần, thân, tỵ, hợi trăm việc đều tốt.  

 

KIỂN 367  

  

Quái vấn di cư sự khả vi 

Ưng hào sanh thế phước thần tề 

Mục hạ xâm ngôn hưu yếu thính 

Di cư chi hậu hữu y qui 

 

Quẻ hỏi dời chổ ở, việc làm được  

Hào ứng sanh thế phước thần giúp  

Đương thời có người nói ra vô, dèm xiển đừng nghe

Ngày dời chổ có chổ nương cậy về sau.  

 

TỴ 368  

  

Thử quái đa hung bất thuận nghi 

Tu tri mãi ốc hữu sai trì 

An tâm thủ cựu hựu khinh cử 

Hồ vi thiết mạt nhá thị phi 

 

Quẻ nầy xấu nhiều tốt ít  

Tinh mua nhà có sai chạy chút  

Yên lòng giữ nề nếp cũ đừng vội tính  

Xin đừng làm rộn mà sanh chuyện rầy rà.  

 

ĐẠI SÚC 371  

  

Tài hào vị thế phá văn chương

Quan quỉ hưu sầu tổng bất như 

Khoa cử chiếm chi tuy vi ổn 

Vinh mưu đoán hứa bộ vân thê 

 

Hào tài trì thế phá văn chương  

Hào quan quỉ buồn bực lắm, không ra gì  

Thi cử gặp quẻ nẩy không được  

Phải tính toán, lo lót  gì mới được.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall