Thiên Tiên Diệt Số 51

TỔN 372  

  

Độc thơ hựu hứa âm lâm thân 

An thọ tương sanh đắc xứng tâm 

Tuyển nhập cần cung mang tác vưởng 

Niên phùng thủy hỏa đắc dương danh 

 

Học hành nhờ đường công danh  

Đặng tước lộc tương sanh nên vừa lòng  

Chọn lựa tên tuổi vô bản đậu  

Gặp năm thủy, năm hỏa mới rạng danh.  

 

BÍ 373  

  

Tài vật thượng quái tối vi kỳ 

Dục khứ thủ thảo bất tất nghi 

Tức tại mục hạ tu tác tốc 

Trì trì hựu khủng bất đắc tề 

 

Tiền của hiện vô quẻ rất lấy làm lạ  

Muốn tới đòi hỏi chưa chắc được  

Đi gấp gấp đòi bây giờ có  

Nếu trì hưỡn lại đòi không được.  

 

HI 374  

  

Vinh khổ đắc thất giai do mạng 

Thọ yểu tùng thông tống đại thiên 

Dục bốc ngũ hành tiền tức sự 

Vãng niên mạng vận thắng trung niên 

 

Sang hèn đặng mất là tại mạng vận  

Sống lâu chết yểu bởi tại trời  

Muốn bói coi ngày sanh tháng đẻ vận mạng ra sao

Lúc trở về già tốt hơn thời trai tráng.  

  

CỔ 375  

  

Y dược vô duyên tha mang y 

Quỉ lâm thế vị hữu đào khê 

Yêm yêm tật bệnh trì trì đủ 

Hữu vấn thần dược bất phò trì 

 

Tại không có duyên uống thuốc, đừng khi thầy  

Hào quỉ lâm hào thế nên sảy ra trục trặc

Đau ốm dây dưa trầm trầm, chậm mạnh

Đừng nói ông tổ thuốc không phò hộ.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall