Thiên Tiên Diệt Số 52

MONG 376  

  

Học hành sĩ nghiệp vĩ thảng đường 

Tuyển nhập đầu cung tánh thị hương 

Tiển thi công đình cầu tiến bản 

Văn chương đoan đích xọa tình quan 

 

Đã thi vô trường lớn rồi  

Tên tuổi đã đem vô sổ đậu rồi

Đơn, giấy tờ đã được chấp thuận  

Không biết ngày nào có giấy đòi.  

 

CẤN 377  

  

Vấn bốc thiên tình nan hứa tình 

Canh tân mẹo ngọ cánh khuynh bồn 

Cửu tình vấn vũ nan cầu vũ 

Cửu vũ vấn tình vi tất tình 

 

Hỏi trời tạnh khó nói là tạnh  

Ngày canh, tân, mẹo ngọ như cầm tĩn đổ

Tạnh lâu hỏi mưa khó kiếm mưa

Mưa lâu hỏi tạnh chưa ắt tạnh.  

 

BÁC 378  

  

Chiêu tế chiếm chi sự tối giai 

Thê tài tử lộc thiệt tham khoa 

Tương lai đắc thủ thành gia kế 

Số bộc vi lai định bất sai 

 

Bắt rẻ gặp quẻ nầy tốt lắm  

Hào thê tài, tử lộc thiệt đáng khen  

Ngày sau được nên nhà cửa  

Quẻ này coi việc chưa tới không bao giờ sai  

 

THÁI 381  

  

Quái chiêm tố biện yếu văn thơ 

Danh lợi chiếm chi bá sự nghi  

Tả hữu quới nhơn đề bạc khứ 

Đương quan tố biện tiểu hi hi 

 

Quẻ chiếm hầu kiện lý đoán đó đúng  

Về đường công danh cũng được tốt  

Nhờ có quới nhơn người chỉ bảo  

Trứơc mặt quan mình trả lời quan vui vẻ.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall