Thiên Tiên Diệt Số 53

LÂM 382  

  

Quỉ hào trì thế dị vi lương 

Tổn thất xuân tâm bất đại cường

Hanh ngộ tử tôn lai khắc quỉ 

Bình bình lợi ích giả bình thường 

 

Hào quỉ trì thế chưa nên làm  

Tằm tơ lỗ lã chẳng đến đỗi hại to

May gặp hào tử tôn khắc hào quan quỉ

Sự lợi kiếm lại đặng vừa vừa.  

 

MINH VI 383  

  

Thâu giải tiền lương ngộ quới nhơn

Tử tôn lâm ấn hỉ vinh vinh 

Trung đồ kinh khủng tuy nhiên hữu 

Lộc mã phò trì bảo thái bình 

 

Thâu góp đem đong gặp người tốt  

Hào tử tôn hiện vô hào ấn, vui mừng đầy đủ  

Nhưng có việc kinh khủng dọc đường  

Nhờ sao lộc mã ủng hộ được bình yên  

 

PHỤC 384  

 

Chiếm quái sanh ý sự bất thành 

Tam phiền tứ phúc uổng tinh thần 

Trực đãi tham thu đông nhựt đáo 

Tùy tâm phương hứa tất nhiên thành 

 

Mua bán quẻ nầy chẳng thành  

Ba nghiên hốn úp mệt nhọc uổng công  

Chờ hết mùa thu qua đông  

Chừng đó bụng tính sao được vậy.  

 

THĂNG 385  

  

Chiếm lãnh văn thơ hứa tiện hữu 

Nhựt kỳ ứng tại hợi, tý, sửu 

Quới nhơn đắc lực hỉ tương sanh

Quản thủ văn thơ lai đáo thủ. 

  

Quẻ chiếm lãnh giấy tờ chắc được  

Tới ngày hợi, tý, sửu thì có  

Có quới nhơn giúp sức sự vui mừng đó  

Nên giấy tờ hầu phê tới ngày đó giao tới tay mình  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 07 năm 2024
18
Thứ năm
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
13
6/2024 (ÂL)
Ngày: Quý Mùi
Tháng: Tân Mùi
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall