Thiên Tiên Diệt Số 54

SƯ 386  

  

Thế khắc ứng hào chư sự nan 

Quân chiếm kiến quới khổ tâm phiền 

Tất giao hợi, mẹo, phương huề hiệp 

Ngộ thử phương tri phóng tự mang 

 

Hào thế khắc hào ứng việc gì cũng khó  

Ngươi muốn ra mắt quan lớn rất khổ tâm  

Qua tới hợi, mẹo việc mới hoà hiệp  

Chừng gặp quan nói đủ điều, mới biết thuở giờ làm bậy.  

 

KHIÊM 387  

  

Quái chiếm thác hóa tối vi cao 

Quới khách chi trì kiết lợi chiêu 

Yếu thác ưng kỳ Hợi, Tý nhựt 

Bá mưu giai toại vĩnh vô lao 

 

Quẻ này sang xến hàng hóa rất hay  

Khách hàng gìn giữ đem lợi cho mình  

Muốn sang chờ đến ngày hợi, Tý  

Trăm việc gì cũng tính được hết  

 

KHÔN 388  

  

Quái tượng chiếm lai tối vị cao 

Khởi tin phùng phùng chi lợi lục hào 

Tuy thị nhãn tiền đa hao tán 

Lâm môn tài hỉ hậu đa nhiên 

 

Quẻ này chiếm được rất hay  

Khởi công gặp quẻ này lợi lắm

Tuy trước mắt hao tổn nhiều tiền  

Từ rày sắp tới tiền của vạch cửa chung vô.  

 

CÀN 411  

  

Mãi ngưu, mãi mã tác canh thừa 

Thử quái chiếm chi hứa toại tâm 

Thế ứng lưỡng sanh tài chậm vượng 

Tư ngưu ly mã sự mi thành 

 

Mua trâu, mua ngựa đặng kéo cày  

Chiếm được quẻ này ắt vừa lòng  

Hào thế, ứng sanh, hào tài vượng  

Trâu hung, ngựa dữ mua cũng được.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall