Thiên Tiên Diệt Số 55

LÝ 412  

  

Quân vấn hồi hương hứa toại tình 

Chỉ nhơn bạn lữ hữu hềm tăng 

Xuất hữu quới nhơn đa trợ lực 

Quản giao ổn bộ đáo gia đình 

 

Người hỏi về thăm nhà, hứa chắc được  

Chỉ có anh em bạn không vừa lòng chút  

Nhờ quới nhơn giúp sức đi được  

Về đến xứ sở, gia đình bình yên.  

 

ĐỒNG NHƠN 413  

  

Tổ tông phần mộ quỉ hào lâm 

Hữu thủy vô phong ý bất minh 

Tư hữu tài tinh bất tàn tựu 

Nhơn minh khả hứa tài bình bình 

 

Mồ mả ông bà bị quỉ hào hiện  

Có nước không gió, nhiều việc không vừa ý

Dẫu có tiền của, vô cửa trước ra cửa sau  

Người ta trong nhà vừa vừa, làm ăn đủ xài.  

 

VÔ VỌNG 414  

  

Vô vọng cầu tài chung hữu vọng 

Thế cao ứng hạ lưỡng trùng tài

Nhược phùng tam thất phập số nội 

Tự nhiên phương hứa toại huân hoài. 

 

Quẻ vô vọng cầu tài rốt cuộc có hy vọng  

Hào thế cao ứng thấp, 2 hào tài trùng

Nếu gặp trong số 3,7, số 10

Tự nhiên tính gì được nấy.  

 

CẤU 415  

  

Cầu chiếm phóng trướng bất vi kỳ 

Tam tư tái tự bất khả vi 

Nhược thị xuân gian hườn hữu lợi 

Hạ, thu, đông quí hữu thị phi 

 

Quẻ coi bán chịu, cho vay không có lạ gì  

Tính tới lui gì chẳng nên làm

Nếu gặp mùa xuân có lợi chút  

Đến hạ, thu, đông có việc rầy rà.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall