Thiên Tiên Diệt Số 56

TỤNG 416  

  

Bốc chi chiếm chi hảo đổ tiền 

Ưng lai sanh thế bất tu sai

Đông, tây định vị  vô tất tiển 

Thìn ngọ chi thời bạch thủ lợi. 

 

Quẻ coi về cờ bạc đá gà  

Hào ứng sanh hào thế tốt lắm  

Lựa cho được hướng đông, hướng tây mà ngồi

Nếu ngồi thìn, ngọ về tay không.  

 

ĐỘN 417  

  

Quan quỉ thê tài lưỡng kiến chi 

Vấn nhơn tá thủ đắc tương nghi 

Tam phân tài khí khả ưng hứa 

Mục hạ tương cần sự khả như 

 

Hào quan quỉ, thê tài đủ cặp  

Kiếm người vay mượn có lẽ đặng

Việc tiền bạc chắc chắn 3 phần chịu cho  

Muốn được việc gấp gấp bây giờ cũng được.  

 

BỈ 418  

  

Quân vấn khai điếm sự khả vi 

Hào trung kinh dinh một thị phi 

Tứ quí bất như xuân quí hảo 

Toại tâm tài hỉ sự tương nghi 

 

Ngươi hỏi khai tiệm việc này được  

Cứ việc sắp đặt tới không việc gì đổ bể đâu

Bốn mùa chẳng bằng cuối mùa xuân tốt lắm

Tài hỉ vừa bụng việc gì cũng nên.  

 

QUYẾT 421  

  

Quân vấn xuân tầm ý nhược hà

Quỉ hào lâm vị tốn thương đa

Thành tâm kỳ đảo bình bình lợi 

Thiết mạc tham đa tánh tổn hòa. 

 

Nhà ngươi muốn hỏi về việc tằm tơ.  

Hào quan quỉ thượng vô quẻ tốn hao nhiêu.  

Vái van mới có lời chút đỉnh  

Đừng có tham nhiều mà trở lại lỗ.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall