Thiên Tiên Diệt Số 58

KHỔN 426  

  

Số trung tố biện bất tri tình 

Am xứ đầu minh sự bất minh 

Đãi đắc dần thân tị hợi nhựt 

Văn thơ phát động tiến tương sanh 

 

Quẻ nầy hầu kiện chưa thấu rõ sự tình  

Việc khuất lấp muốn nói rõ mà chưa rõ  

Chờ đặng ngày Dần, Thân, Tỵ, Hợi  

Enquête phúc bẩm rồi thì  thấy vui mừng.  

 

HÀM 427  

  

Kiến quới nhơn (chiếm) chi khước hữu duyên 

Ưng lai sanh thế sự tương sanh 

Trùng trùng tiến bạt đa tài lợi 

Tình ý tương đầu tiếu ngữ quyên. 

 

Muốn ra mắt quan quẻ này có duyên  

Hào ứng sanh hào thế sự tương sanh  

Nhiều người tiến cử mình nên nhiều tài lợi  

Ong quan với mình vui mừng nói gì cũng được.  

 

TUÝ 428  

  

Thâu giải tiền lương sự hữu kinh 

Hườn phòng tước giác hữu tương tranh 

Như phùng đông quí bình bình hóa 

Nhược toại xuân thời định hữu bình 

 

Việc thâu giải tiền lương có kinh khủng chút  

Lại ngừa việc rầy rà soi bói giành giựt

Gặp cuối mùa đông việc vừa vừa qua khỏi

Còn ở mùa xuân chắc có tù tội.  

 

ĐẠI HỮU 431  

  

Số chiếm thử quái lưỡng văn thơ 

Nạp lại chiếm chi giả giác trì 

Kim tuế hào từ duy khiếm khuyết 

Lại niên hoặc bả tánh danh đề 

 

Được quẻ này hai hào văn thơ  

Xin làm việc võ quẻ này lẹ lắm  

Tuy năm nay có trống một chỗ  

Sang năm có động tên tuổi mình (được)  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall