Thiên Tiên Diệt Số 59

KHUÊ 432  

  

Quân chiếm trú hóa thiển như tâm 

Thế vị phùng xung khủng bất thành 

Tổng sự thành chi vô đại lợi 

Bất như thủ kỷ miễn lao thần 

 

Hỏi dự trữ hàng hóa không được theo ý muốn  

Hào thế bị xung e việc không thành  

Dẫu việc thành cũng không lợi nhiều  

Chi bằng giữ bổn phận cũ khỏi cực nhọc.  

 

LY 433  

  

Dục tấn nha môn cận quới nhơn 

Càn quan vô số lạc hân hân 

Phùng xung ngộ quỉ đa như ý 

Vĩ hậu thành gia lợi ích thân 

 

Tình nguyện xin đi lính đến của quan  

Theo nhập ngũ hầu quan lớn vui mừng vô số  

Gặp xung gặp quan muốn gì được nấy  

Từ đây về sau nên cửa nên nhà thân danh ích lợi  

 

PHỆ HẠT 434  

  

Trời điền chiếm thử quái vi kỳ 

Phước đức tinh lâm thiểu thị phi 

Phi lương sai kinh đa lợi ích 

Khuyến quân tảo tự mạc trì trì 

 

Sắm ruộng chiếm quẻ nay lấy làm hay  

Vì sao phước đức hiện vô quẻ ít rầy rà  

Lúa ruộng không sai chạy có nhiều lợi  

Khuyên người sớm liệu đừng dụ dự  

 

ĐẢNH 435  

  

Cầu quan chiếm thử quái vi kỳ 

Quan quỉ văn thơ lưỡng kiến chi 

Mộc khước thảo đầu nhơn trợ lực 

Hạ, Thu lưỡng qui toại tâm cơ 

 

Cầu quan được quẻ này hay lắm  

Hào quan quỉ văn thơ đi đủ cặp  

Người giúp mình, tên người đó trên đầu chữ thảo dưới có chữ mộc  

Mùa hạ, mùa thu gặp việc vừa bụng  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
25
Thứ bảy
Giờ hoàng đạo
Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
18
4/2024 (ÂL)
Ngày: Kỷ Sửu
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall