Thiên Tiên Diệt Số 6

CÀN 11  

  

Thiên võ vấn tình thiên tất võ 

Thiên tình vấn võ chủ thiên tình 

Nhược yếu võ vụ khang Hợi Tý 

Tình  đa võ  thiểu số phân minh. 

 

Trời mưa hỏi  tạnh trời ắt mưa,  

Trời tạnh hỏi mưa  trời ắt tạnh,  

Nếu muốn mưa dầm coi Hợi, Tý  

Tạnh nhiều mưa ít, rõ ràng phân  

 

LÝ ( Trạch Thiên ) 112  

 

Tấn học chiếm ly lý quái hàm 

Văn thơ Quan  quỉ  lưỡng tương qiao 

Tài danh nhị tự thành vi tiến 

Định chủ tha niên đạt cẩm phiêu. 

 

Ngươi học tới mà gặp quẻ nầy,  

Hào văn, hào quỉ gặp đi đôi

Danh một tài hai thành kết cuộc,  

Rõ ràng năm tới chiếm  ngao đầu.  

 

ĐỒNG – NHÂN ( Thiên Hỏa) 113  

  

Quỷ hào  trì  thế quái  tương đồng 

Hựu hứa đọc thơ vọng tấn  thân 

Tùng thử công danh chung khả vọng

Tu tri nhập bạn hữu hồng danh. 

 

Hào quan ủng hộ quẻ nên danh  

Học hành tấn bộ, muôn việc thành

Danh toại, công thành tua hy vọng  

Thầy lành, bạn tốt trổ  hồng  danh.  

 

VÔ VỌNG (Thiên Lôi) 114   

  

Cầu  vật cầu Tài tiên giác nan, 

Hào trung tàu tận thủy  tương biên, 

Thu, Đông thủ thảo vô tài vật, 

Hạ quý, Xuân thời bất nại  phiền, 

 

Cầu Tài, cầu vật  trước khó khăn  

Rút hết  tiền hào, tài  mới có

Thu Đông tìm kiếm tiền đâu có?  

Cuối Hạ, Xuân tàn mới rảnh rang.  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall