Thiên Tiên Diệt Số 4

Bảng quẻ  đã lập thành    

Quẻ Càn 

Mạng vận 

Đọc thơ 

Tấn học 

Khoa cử 

Tuần võ 

Thủ thảo 

Chiêu tế 

Thỉnh y 

116 

267 

374 

445 

553 

638 

782 

821 

113 

268 

372 

441 

556 

637 

784 

825 

112 

261  

376 

447 

554 

635 

783 

828 

118 

262 

371 

445 

557 

634 

785 

823 

111 

266 

377 

444 

555 

633 

788 

822 

114 

265 

373 

448 

552 

631 

786 

827 

115 

263 

378 

442 

551 

636 

787 

824 

117 

364 

375 

443 

558 

632 

781 

826 

Quẻ Đoài 

Hội sự 

Mưu sự 

Mãi ốc 

Di cư 

Phân gia 

Thiên hoa 

Phụ bệnh 

Bệnh chứng 

112 

211 

366 

477 

544 

655 

733 

888 

123 

218 

362 

471 

546 

657 

734 

885 

125 

213 

368 

472 

541 

656 

737 

884 

121 

216 

367 

474 

545 

653 

738 

882 

126 

217 

364 

475 

543 

658 

732 

881 

128 

212 

361 

476 

547 

654 

735 

883 

124 

215 

363 

478 

542 

651 

736 

887 

127 

214 

365 

473 

548 

652 

731 

886 

Quẻ Ly 

Khai  tiệm 

Cầu tài 

Mãi súc 

Phần quýnh 

Hồi hương  

Tá tài 

Phóng trướng 

Đổ bác 

134 

285 

323 

418 

562 

671 

746 

131 

286 

327 

414 

565 

673 

748 

133 

288 

322 

411 

566 

677 

744 

137 

284 

325 

413 

568 

672 

741 

135 

283  

328 

412 

561 

676 

747 

132 

281 

326 

417 

564 

675 

743 

136 

287 

324 

415 

563 

678 

742 

138 

282 

321 

416 

567 

674 

745 

857 

852 

855 

856 

854 

858 

851 

253 

 

Quẻ Chấn 

Nhập nhái 

Cầu tử 

Xuất hành 

Tầm quán 

Thu thâu 

Thủ ngư 

Dạ mộng 

Khẩu  thiệt 

147 

254 

335 

483 

528 

612 

761 

876           

143 

258 

332 

481 

526 

617 

764 

 875 

144 

255 

333 

488 

522 

611 

766 

877 

142 

251 

336 

487 

524 

615 

763 

878 

141 

256 

337 

484 

525 

613 

768 

872 

145 

253 

338 

482 

521 

616 

767 

874 

146 

257 

334 

485 

523 

618 

762 

871 

148 

252 

331 

486 

527 

614 

465 

873 

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall