Thiên Tiên Diệt Số 60

VỊ TẾ 436  

  

Quái chiếm vị tế lưỡng trùng tài 

Tân khẩu thêm đinh việc mỹ tai 

Bất luận chiêu nô tinh thảo bộc 

Định tri nhựt hậu hữu hòa giai 

 

Quẻ vị tế có hai hào tài  

Thêm miệng ăn, thêm nhơn số cũng tốt thay  

Chẳng luận mướn tớ gái hay trai  

Chắc chắn ngày sau có hoà hiệp (lấy đầy tớ, hoặc nó lấy chủ)  

 

LỮ 437  

  

Gia tín thâm tàn đại hữu nghi 

Thân bằng truyền tín vị vi nghi 

Hạ, Thu phương hứa tri đoan đích 

Mục hạ hườn đương nhẫn nại thì 

 

Thơ từ tin tức đều giấu hết  

Bà con đồn nói này nói nọ không nhằm  

Mùa Hạ, mùa Thu tới đây có tin chắc chắn

Bây giờ ai nói gì, làm thing đừng cãi.  

 

TẤN 438  

  

Quái chiếm từ tụng toại quân tâm 

Cáo trạng phùng quan bất ngật kinh 

Bất tất ưu nghi đa tấn thối 

Quới nhơn đắc lực hữu phò trì 

 

Kiện thưa chiếm được quẻ này vừa bụng  

Vô đơn gặp ông quan thương mình đừng sợ  

Đừng có nghi ngờ mà sẽ sụt  

Có quới nhơn,người giúp đỡ cho.  

 

ĐẠI TRÁNG 441  

  

Quan quỉ văn thơ lại ứng vi 

Đọc thơ thành tựu thiệt vô nghi 

Chiếm lai định hứa nghiệp đương tựu 

Mộc hỏa chi niên chiếc quế chi 

 

Hào quan quỉ, văn thơ hiện vô hào hứng  

Học hành giỏi tấn phát không sai  

Quẻ nầy chắc học đúng lẽ rồi  

Năm Dần, mẹo (mộc), tị, Ngọ (Hỏa) chắc đậu cao  

Tìm sim ngày tháng năm sinh

Nhập ngày sinh của bạn theo dương lịch

      

Sim phong thủy hợp tuổi

Lịch vạn niên

Tháng 05 năm 2024
26
Chủ nhật
Giờ hoàng đạo
Tí, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
19
4/2024 (ÂL)
Ngày: Canh Dần
Tháng: Kỷ Tỵ
Năm: Giáp Thìn
sp_phone
sp_zalo
sp_messenger
sp_deleteall